Табела за верификација на стрелци во МССФ за натпреварувачка година
Список за верификација на клуб и спортисти во МССФ за 2024
Нови правила од ИССФ за натпревар и финале со воздушно оружје, микс тим воздушно оружје, трап и скит со важност од 01.01.2022 година:

10m Air Rifle Air-Pistol Men-Women 2022 МК Превод

10m Air Rifle Air Pistol-Mixed-Team 2022 МК Превод

Trap Men-Women 2022 МК Превод

Skeet Men-Women 2022 МК Превод

Кодекс на однесување на спортисти и државната репрезентација
Кодекс за однесување на спортисти и државната репрезентација на домашни и странски натпревари организирани од МССФ
Анти Допинг правилник на НАДО-МКД за 2021 г.
Анти Допинг Правила на НАДО-МКД 2021г.
Листа на забранети супстанци за 2021 г.
Листа на забранети супстанци за 2021г.
Предлог листа на рангирани активни спортски клубови за Ваучери од даночно ослободување.

Предлог ранг листа за спортски клубови од Македонска Спортска Стрелачка Федерација за 2022 г.

Предлог ранг листа – Kлубови 18.01.2023

Предлог листа на рангирани активни спортисти за Ваучери од даночно ослободување.

Предлог ранг листа за активни спортисти од Македонска Спортска Стрелачка Федерација за 2022 г.

Предлог ранг листа – Спортисти 18.01.2023

0302-117 финансиски извештаи од Ваучери за 2021 на МССФ, Клубови и спортисти 14.03.2022

0302-68 финансиски извештаи од Ваучери за 2023 на МССФ, Клубови и спортисти 14.03.2024