Нови правила од ИССФ за натпревар и финале со воздушно оружје, микс тим воздушно оружје, трап и скит со важност од 01.01.2022 година:

10m Air Rifle Air-Pistol Men-Women 2022 МК Превод

10m Air Rifle Air Pistol-Mixed-Team 2022 МК Превод

Trap Men-Women 2022 МК Превод

Skeet Men-Women 2022 МК Превод

Кодекс на однесување на спортисти и државната репрезентација
Кодекс за однесување на спортисти и државната репрезентација на домашни и странски натпревари организирани од МССФ
Табела за верификација на стрелци во МССФ од МП
Табела за верификација на стрелци од меѓународна програма за натпреварувачка 2021 г
Tабела за верификација на стрелци во МССФ од НП
Табела за верификација на стрелци од национална програма за натпреварувачка 2021 г.
Анти Допинг правилник на НАДО-МКД за 2021 г.
Анти Допинг Правила на НАДО-МКД 2021г.
Листа на забранети супстанци за 2021 г.
Листа на забранети супстанци за 2021г.
Предлог листа на рангирани активни спортски клубови за Ваучери од даночно ослободување за 2022 г.

Предлог ранг листа за спортски клубови од Македонска Спортска Стрелачка Федерација за 2022 г.

Предлог листа на рангирани активни спортисти за Ваучери од даночно ослободување за 2022 г.

Предлог ранг листа за активни спортисти од Македонска Спортска Стрелачка Федерација за 2022 г.

0302-117 финансиски извештаи од Ваучери за 2021 на МССФ, Клубови и спортисти 14.03.2022