Кодекс на однесување на спортисти и државната репрезентација
Кодекс за однесување на спортисти и државната репрезентација на домашни и странски натпревари организирани од МССФ
Табела за верификација на стрелци во МССФ од МП
Табела за верификација на стрелци од меѓународна програма за натпреварувачка 2021 г
Tабела за верификација на стрелци во МССФ од НП
Табела за верификација на стрелци од национална програма за натпреварувачка 2021 г.
Анти Допинг правилник на НАДО-МКД за 2021 г.
Анти Допинг Правила на НАДО-МКД 2021г.
Листа на забранети супстанци за 2021 г.
Листа на забранети супстанци за 2021г.
Предлог листа на рангирани активни спортски клубови за Ваучери од даночно ослободување за 2021 г.
Предлог листа на рангирани спортски клубови за 2021 г.
Предлог листа на рангирани активни спортисти за Ваучери од даночно ослободување за 2021 г.

Предлог листа на рангирани активни спортисти за 2021 г.